سفارش تبلیغ
صبا
      
      

عرضه شدن یا نشدن؟؟
      

بله درست است حجاب مارا از وسیله بودن برای لذت های دیگران محافظت میکند  و طراوت تازگی یک دختر را حفظ می کند

 

برچسب ها : معنی ححاب  ,  عکس  , 
      

 

مواظب باشیم باکلک های غرب حجاب خود را از دست ندهیم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

برچسب ها : عکس  ,  تاثیر غرب بر حجاب  , 
      

 

عاقبتبدحجابی!!!!!!!!!!!!!!!
      


پیامهای عمومی ارسال شده

+ سلام

+ حجاب نشانه معرفت ما دربرابر خطرات است!!!

+ نظر شما در رابطه با چادر چیست ؟

+ حجاب را چرا انتخاب کردید؟ چه حجابی دارید ?چادر یا مانتو ؟ دلیل انتخاب شما چه بوده؟ اگر میشود جواب دهید!!!!!

+ حجاب وعفاف

+ حجاب محدودیت نیست